Arbejdsmiljø og akustik

Dårlig akustik og støj kan medføre nedsat koncentration og træthed. Det er individuelt hvornår lyde opfattes som støj. Nogle personer trives godt med en masse baggrundslyde, mens andre oplever de samme lyde som generende støj, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet.

 

Et godt arbejdsmiljø kan derfor bl.a. skabes ved at have en god akustik både i arbejds- og pauseområderne. Dertil er det vigtigt, at medarbejderne har noget inspirerende at se på, hvilket skaber stemning, identitet og en fællesskabsfølelse på arbejdspladsen.

 

Rumakustikken måles ud fra lokalets efterklangstid. Efterklangstiden er den tid, det tager for lyden at forsvinde i lokalet. Der findes retningslinier for, hvor lang efterklangstiden må være i forskellige typer rum på arbejdspladser og institutioner mv.

 

 

Forbedret akustisk arbejdsmiljø hos Advice