Om lydmålingerne

Lydmålingerne af de akustiske udsmykninger foretages i et tomt og lydhårdt rum med hårde overflader, der virker stærkt lydreflekterende. Dette medfører en lang efterklangstid, hvorved den absorberende effekt let kan måles på de testede akustiske paneler.

På grafens y-akse aflæses absorptionskoefficienten, som kan variere mellem 0 og 1. Hvis hele den udsendte lyd absorberes er absorptionskoefficienten 1, hvilket derfor er det optimale. Frekvensområdet er angivet på x-aksen. Taleområdet ligger i området 500-2000 Hz og derfor er det vigtigt, at de akustiske udsmykninger absorberer godt i dette frekvensområde.

 

Akustiske målinger inddeles i klasser fra A til E, hvor klasse A er den bedste. Klasserne angiver hvor god absorberende effekt panelet har over hele frevensspektret. Dette betyder, at en klasse D med absorptionskoefficient 1 i taleområdet, stadig er et rigtigt godt panel til anvendelse i f.eks. mødelokaler, men uegnet til at absorbere lavfrekente bastoner.

 

 

 

 

 

Lydmåling af en akustikforbedrende udsmykning fra Grastrup Design